Bushboard Omega Brasilia - 3mtr Kitchen Splashback