Bushboard Omega Salento Stone - 3mtr Kitchen Splashback