Formica Prima 9012 Ebony - 1.5mtr Hob Panel Splashback